You are currently viewing Całkowita wolność

Całkowita wolność

„Lata pomiędzy dwudziestym a czterdziestym rokiem życia spędzamy na usilnych staraniach, żeby być idealnym, bo bardzo przejmujemy się tym, co inni o nas pomyślą.

✅ Po przekroczeniu czterdziestki,a tym bardziej pięćdziesiątki, czujemy się swobodnie, bo dochodzimy do wniosku, że mamy kompletnie w nosie, co inni o nas myślą.

Ale całkowitą wolność osiągasz, gdy masz sześćdziesiąt, siedemdziesiąt lat, bo wówczas w końcu uświadamiasz sobie wyzwalającą prawdę – i tak nikt nigdy o mnie nie myślał.

Nie myślą. Nie myśleli. Nigdy nie myśleli.

???? Ludzie nie mają czasu zajmować się tym, co robisz lub jak ci idzie, bo są zajęci swoimi dramatami.

Idź zatem i stań się, kimkolwiek chcesz.

Rób, cokolwiek chcesz zrobić.

Wybierz zajęcie, które cię fascynuje i daje chęć do życia.

Twórz, cokolwiek zechcesz tworzyć – i nie przejmuj się, jeśli będzie to dalekie od ideału, bo całkiem prawdopodobne, że nikt tego nie zauważy. I to jest fantastyczne!” ????

– Elizabeth Gilbert